Евровинетка – тарифи в евро

От 01.01.2024 до 31.12.2024

Годишна тарифа
Емисионен клас 1–3 оси 4 или повече оси
Евро 0 1.407,00 2.359,00
Евро 1 1.223,00 2.042,00
Евро 2 1.065,00 1.776,00
Евро 3 926,00 1.543,00
Евро 4 842,00 1.404,00
Евро 5 796,00 1.327,00
Евро 6 или по-малко замърсяващи 750,00 1.250,00
Месечна тарифа
Емисионен клас 1–3 оси 4 или повече оси
Евро 0 140,00 235,00
Евро 1 122,00 204,00
Евро 2 106,00 177,00
Евро 3 92,00 154,00
Евро 4 84,00 140,00
Евро 5 79,00 132,00
Евро 6 или по-малко замърсяващи 75,00 125,00
Седмична тарифа
Емисионен клас 1–3 оси 4 или повече оси
Евро 0 37,00 62,00
Евро 1 32,00 54,00
Евро 2 28,00 47,00
Евро 3 24,00 41,00
Евро 4 22,00 37,00
Евро 5 21,00 35,00
Евро 6 или по-малко замърсяващи 20,00 33,00
Дневна тарифа
Емисионен клас 1–3 оси 4 или повече оси
Евро 0 12,00 12,00
Евро 1 12,00 12,00
Евро 2 12,00 12,00
Евро 3 12,00 12,00
Евро 4 12,00 12,00
Евро 5 12,00 12,00
Евро 6 или по-малко замърсяващи 12,00 12,00

От 01.01.2023 до 31.12.2023

Годишна тарифа
Емисионен клас 1–3 оси 4 или повече оси
Евро 0 1.407,00 2.359,00
Евро 1 1.223,00 2.042,00
Евро 2 1.065,00 1.776,00
Евро 3 926,00 1.543,00
Евро 4 842,00 1.404,00
Евро 5 796,00 1.327,00
Евро 6 или по-малко замърсяващи 750,00 1.250,00
Месечна тарифа
Емисионен клас 1–3 оси 4 или повече оси
Евро 0 140,00 235,00
Евро 1 122,00 204,00
Евро 2 106,00 177,00
Евро 3 92,00 154,00
Евро 4 84,00 140,00
Евро 5 79,00 132,00
Евро 6 или по-малко замърсяващи 75,00 125,00
Седмична тарифа
Емисионен клас 1–3 оси 4 или повече оси
Евро 0 37,00 62,00
Евро 1 32,00 54,00
Евро 2 28,00 47,00
Евро 3 24,00 41,00
Евро 4 22,00 37,00
Евро 5 21,00 35,00
Евро 6 или по-малко замърсяващи 20,00 33,00
Дневна тарифа
Емисионен клас 1–3 оси 4 или повече оси
Евро 0 12,00 12,00
Евро 1 12,00 12,00
Евро 2 12,00 12,00
Евро 3 12,00 12,00
Евро 4 12,00 12,00
Евро 5 12,00 12,00
Евро 6 или по-малко замърсяващи 12,00 12,00

От 01.01.2022 до 31.12.2022

Годишна тарифа
Емисионен клас 1–3 оси 4 или повече оси
Евро 0 1.407,00 2.359,00
Евро 1 1.223,00 2.042,00
Евро 2 1.065,00 1.776,00
Евро 3 926,00 1.543,00
Евро 4 842,00 1.404,00
Евро 5 796,00 1.327,00
Евро 6 или по-малко замърсяващи 750,00 1.250,00
Месечна тарифа
Емисионен клас 1–3 оси 4 или повече оси
Евро 0 140,00 235,00
Евро 1 122,00 204,00
Евро 2 106,00 177,00
Евро 3 92,00 154,00
Евро 4 84,00 140,00
Евро 5 79,00 132,00
Евро 6 или по-малко замърсяващи 75,00 125,00
Седмична тарифа
Емисионен клас 1–3 оси 4 или повече оси
Евро 0 37,00 62,00
Евро 1 32,00 54,00
Евро 2 28,00 47,00
Евро 3 24,00 41,00
Евро 4 22,00 37,00
Евро 5 21,00 35,00
Евро 6 или по-малко замърсяващи 20,00 33,00
Дневна тарифа
Емисионен клас 1–3 оси 4 или повече оси
Евро 0 12,00 12,00
Евро 1 12,00 12,00
Евро 2 12,00 12,00
Евро 3 12,00 12,00
Евро 4 12,00 12,00
Евро 5 12,00 12,00
Евро 6 или по-малко замърсяващи 12,00 12,00