ОТУ за евровинетка

С настоящото Вие инструктирате AGES да извърши трансакцията и да заплати дължимата сума за винетката на съответните държави по евровинетката (DK, L, NL, S).

 

Ако използваната карта не е издадена лично на Ваше име, Вие инструктирате AGES от името и за сметка на компанията, на която е издадена картата.

 

Вие се съгласявате, че за да резервирате евровинетката, допълнително ще бъдат съхранени Вашите данни, включително Вашия текущ идентифициран IP адрес. IP адресът се изтрива 3 години след края на валидността на евровинетката.

 

Ако желаете да Ви бъдат възстановени парите, платени за винетката, моля, използвайте процедурата за възстановяване на суми. Можете да намерите допълнителна информация за процедурата и изискванията към нея в Информация за възстановяване на суми.

 

Всички спорове, възникнали по или във връзка с извършените трансакции, ще се уреждат от законодателството на Федерална република Германия, с изключение на Конвенцията на ООН за договорите за международна продажба на стоки (CISG). Съдилищата по адреса на управление на AGES ETS GmbH са компетентни за решаването на всякакви спорове.