Политика за поверителност

AGES ETS GmbH
Berghausener Straße 96
40764 Langenfeld
GERMANY


Политика на конфиденциалност


§ 1 Информация относно събирането на лични данни


((1) По-долу Ви информираме относно събирането на лични данни при използване на нашата интернет страница. Лични данни са всички данни, които могат да бъдат свързани лично с Вас, напр. име, адрес, имейл адреси, номера на карти, идентификатори, потребителско поведение.

(2) Отговорно лице според чл. 4 ал. 7 от Общия регламент на ЕС за защита на данните е:

Belastingdienst / Dutch Tax Administration
Centrale Administratie Processen B/CAP
John F. Kennedylaan 8
7314 PS Apeldoorn
THE NETHERLANDS

По поръчение на B/CAP AGES ETS GmbH управлява тази интернет страница като портал за резервации за евровинетки. За всякакви въпроси относно интернет страницата, моля, свържете се с:

AGES ETS GmbH
Berghausener Straße 96
40764 Langenfeld
GERMANY
Телефон +49 2173 3346-0
Телефакс +49 2173 3346-111
info@ages.de

Можете да се свържете с нашето длъжностно лице по защита на данните на Datenschutz@ages.de или на нашия пощенски адрес с допълнението „длъжностно лице по защита на данните“.

(3) Чл. 6 I б. b от Общия регламент на ЕС за защита на данните служи на нашето предприятие като правно основание за операции по обработка, които се извършват по искане на субекта на личните данни или които са необходими за извършване на дадени преддоговорни мерки.

(4) При резервация на интернет страницата се регистрират и обработват номера на карти, регистрационни номера на товарни автомобили, включително националност и име на картодържателя (само за кредитна карта), за да се извърши резервацията. За оторизация на използваната карта може да е необходимо регистрираните данни да се предадат на неевропейски страни. Нашето предприятие използва чл. 49, б. B и c от Общия регламент на ЕС за защита на данните като правно основание, според което предаването е необходимо за извършване на преддоговорни мерки по искане на субекта на личните данни или за сключване или изпълнение на договор, сключен в интерес на субекта на личните данни.

Когато се свържете с нас по имейл, предоставените от Вас данни (Вашият имейл адрес, при нужда Вашето име и телефонен номер) ще бъдат запаметени от нас, за да отговорим на Вашите въпроси.

Изтриваме получените данни, след като съхранението им вече не е необходимо, или ограничаваме обработката, ако съществуват законови изисквания за запазването им.

(5) В следните случаи, при спазване на строги договорни и законови изисквания, може да се наложи предаване на Вашите данни:

a) Към външни доставчици на услуги за обработка на данни: Ако доставчиците на услуги влизат в контакт с личните данни на нашите клиенти, това става в рамките на така наречената обработка на данни по поръчка. Това е изрично предвидено в закона (чл. 28 от Общия регламент на ЕС за защита на данните). В този случай B/CAP също остава отговорна за защитата на Вашите данни. Доставчикът на услуги работи изключително в съответствие с нашите инструкции, които ние гарантираме чрез строги договорни разпоредби, технически и организационни мерки и допълнителен контрол.

b) Поради законово задължение: В определени случаи ние сме законово задължени да предадем дадени данни на искащия ги държавен орган. Извън тези случаи ние не предаваме никакви данни на трети страни, освен ако Вие не сте дал/а изричното си съгласие за това.

§ 2 Вашите права


(1) Вие имате следните права по отношение на Вашите лични данни:

 • Право на информация,
 • Право на поправка или изтриване,
 • Право на ограничаване на обработката,
 • Право на възражение срещу обработката,
 • Право на преносимост на данните.

(2) Също така имате право да подадете жалба до надзорен орган за защита на данните относно обработването на Вашите лични данни от нас.

§ 3 Събиране на лични данни при посещение на нашата интернет страница


(1) Ако използвате интернет страницата само с цел информиране, т.е. ако не се регистрирате или не ни предоставяте информация по друг начин, ние събираме само личните данни, които Вашият браузър предава на нашия сървър. Ако искате да разгледате нашата интернет страница, ние събираме само следните данни, които са технически необходими, за да Ви я покажем и да гарантираме стабилност и сигурност (правно основание е чл. 6, ал. 1 изр. 1 б. f от Общия регламент на ЕС за защита на данните):

 • IP адрес
 • Дата и час на запитване/li>
 • Разлика в часовата зона спрямо Greenwich Mean Time (GMT)
 • Съдържание на заявката (конкретна страница)
 • Статус на достъп/HTTP код на статуса
 • Съответно прехвърлено количество данни
 • Интернет страница, от която е дошла заявката
 • Браузър
 • Операционна система и нейния интерфейс
 • Език и версия на софтуера на браузъра.

(2) В допълнение към гореспоменатите данни, когато използвате нашата интернет страница, на Вашия компютър се запаметяват бисквитки. Бисквитките са малки текстови файлове, които се запаметяват на Вашия твърд диск и се присвояват на използвания от Вас браузър. Чрез тях определена информация постъпва към мястото, зададено с бисквитката (в този случай от нас). Бисквитките не могат да стартират програми или да пренасят вируси към Вашия компютър. Те служат, за да направят интернет предлагането по-удобно и по-ефективно като цяло.

(3) Употреба на бисквитки:

Тази интернет страница използва технически необходими, непостоянни, сесийни бисквитки. Те запаметяват така наречения идентификатор на сесията (Session-ID), с който различни заявки от Вашия браузър могат да бъдат присвоени на общата сесия. Сесийните бисквитки се изтриват, когато затворите браузъра.

Можете да конфигурирате настройките на Вашия браузър според Вашите желания и напр. да отхвърлите приемането на бисквитки от трети страни или на всички бисквитки. Бихме искали да отбележим, че може да не сте в състояние да използвате всички функции на тази интернет страница.