Od 01-01-2019 do dnia 30-06-2019

Taryfa roczna
Klasa emisji 1 – 3 osi 4 lub więcej osi
Euro 0 960,00 1.550,00
Euro 1 850,00 1.400,00
Euro 2 750,00 1.250,00
Euro 3 750,00 1.250,00
Euro 4 750,00 1.250,00
Euro 5 750,00 1.250,00
Euro 6 750,00 1.250,00
Taryfa miesięczna
Klasa emisji 1 – 3 osi 4 lub więcej osi
Euro 0 96,00 155,00
Euro 1 85,00 140,00
Euro 2 75,00 125,00
Euro 3 75,00 125,00
Euro 4 75,00 125,00
Euro 5 75,00 125,00
Euro 6 75,00 125,00
Taryfa tygodniowa
Klasa emisji 1 – 3 osi 4 lub więcej osi
Euro 0 26,00 41,00
Euro 1 23,00 37,00
Euro 2 20,00 33,00
Euro 3 20,00 33,00
Euro 4 20,00 33,00
Euro 5 20,00 33,00
Euro 6 20,00 33,00
Taryfa dzienna
Klasa emisji 1 – 3 osi 4 lub więcej osi
Euro 0 8,00 8,00
Euro 1 8,00 8,00
Euro 2 8,00 8,00
Euro 3 8,00 8,00
Euro 4 8,00 8,00
Euro 5 8,00 8,00
Euro 6 8,00 8,00

Od 01-07-2018 do dnia 31-12-2018

Taryfa roczna
Klasa emisji 1 – 3 osi 4 lub więcej osi
Euro 0 960,00 1.550,00
Euro 1 850,00 1.400,00
Euro 2 750,00 1.250,00
Euro 3 750,00 1.250,00
Euro 4 750,00 1.250,00
Euro 5 750,00 1.250,00
Euro 6 750,00 1.250,00
Taryfa miesięczna
Klasa emisji 1 – 3 osi 4 lub więcej osi
Euro 0 96,00 155,00
Euro 1 85,00 140,00
Euro 2 75,00 125,00
Euro 3 75,00 125,00
Euro 4 75,00 125,00
Euro 5 75,00 125,00
Euro 6 75,00 125,00
Taryfa tygodniowa
Klasa emisji 1 – 3 osi 4 lub więcej osi
Euro 0 26,00 41,00
Euro 1 23,00 37,00
Euro 2 20,00 33,00
Euro 3 20,00 33,00
Euro 4 20,00 33,00
Euro 5 20,00 33,00
Euro 6 20,00 33,00
Taryfa dzienna
Klasa emisji 1 – 3 osi 4 lub więcej osi
Euro 0 8,00 8,00
Euro 1 8,00 8,00
Euro 2 8,00 8,00
Euro 3 8,00 8,00
Euro 4 8,00 8,00
Euro 5 8,00 8,00
Euro 6 8,00 8,00

Od 01-01-2018 do dnia 30-06-2018

Taryfa roczna
Klasa emisji 1 – 3 osi 4 lub więcej osi
Euro 0 960,00 1.550,00
Euro 1 850,00 1.400,00
Euro 2 750,00 1.250,00
Euro 3 750,00 1.250,00
Euro 4 750,00 1.250,00
Euro 5 750,00 1.250,00
Euro 6 750,00 1.250,00
Taryfa miesięczna
Klasa emisji 1 – 3 osi 4 lub więcej osi
Euro 0 96,00 155,00
Euro 1 85,00 140,00
Euro 2 75,00 125,00
Euro 3 75,00 125,00
Euro 4 75,00 125,00
Euro 5 75,00 125,00
Euro 6 75,00 125,00
Taryfa tygodniowa
Klasa emisji 1 – 3 osi 4 lub więcej osi
Euro 0 26,00 41,00
Euro 1 23,00 37,00
Euro 2 20,00 33,00
Euro 3 20,00 33,00
Euro 4 20,00 33,00
Euro 5 20,00 33,00
Euro 6 20,00 33,00
Taryfa dzienna
Klasa emisji 1 – 3 osi 4 lub więcej osi
Euro 0 8,00 8,00
Euro 1 8,00 8,00
Euro 2 8,00 8,00
Euro 3 8,00 8,00
Euro 4 8,00 8,00
Euro 5 8,00 8,00
Euro 6 8,00 8,00