Eurowinieta informacji

FAQ

Co należy zrobić w przypadku problemów z uwierzytelnieniem użytkownika przy użyciu kart paliwowych DKV?
Posiadacze kart DKV mogą zostać przekierowani na stronę my.dkv-mobility.com w celu uwierzytelnienia użytkownika. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z uwierzytelnieniem użytkownika, spróbuj ponownie dokonać rezerwacji. Należy również zwrócić uwagę na informacje zawarte w punkcie www.dkv-mobility.com/pl/op%C5%82aty-drogowe/winieta/#faq.
Gdzie mogę znaleźć kod bezpieczeństwa mojej karty paliwowej?
Skontaktuj się w tej sprawie z wystawcą karty.
Czy mogę po zakończeniu zamówienia skorygować wpisane dane?
Przed zakończeniem zamawiania należy sprawdzić poprawność danych. W przypadku znalezienia błędu po zakończeniu transakcji nie ma możliwości poprawy zamówienia. W przypadku winiet, których termin ważności jeszcze nie upłynął, istnieje możliwość otrzymania zwrotu części wniesionej opłaty poprzez złożenie wniosku o zwrot.
Czy mogę zamówić winietę z mocą wsteczną?
Nie, nie można zamówić winiety z mocą wsteczną. Termin ważności eurowiniety nie może rozpoczynać się przed terminem (data, godzina) zamówienia.
Co muszę zrobić, jeśli jakieś dane transakcji są nieprawidłowe?
W razie wpisania niewłaściwego numeru rejestracyjnego albo identyfikatora kraju, należy zamówić nową eurowinietę z poprawnymi danymi. W razie wpisania nieprawidłowego terminu ważności należy ewentualnie uzupełnić zamówienie o brakujący czas. W razie wpisania błędnej kombinacji nacisku osi i klasy emisji dającej w porównaniu z prawidłowymi danymi opłatę taką samą lub wyższą (wg cennika) nie ma potrzeby zamawiania nowej winiety. W przeciwnym razie trzeba zamówić nową winietę.
Nie mogę odczytać kodu zabezpieczającego / Captcha. Jak mogę zamówić mimo tego?
W razie wpisania błędnego kodu zabezpieczającego automatycznie pojawi się nowy kod zabezpieczający i możesz ponownie wpisać dane.
Czy mogę przeglądać online listę wszystkich moich transakcji?
Nie, to nie jest możliwe.
W jaki sposób muszę wpisać mój numer rejestracyjny?
Wpisz w polu Numer rejestracyjny. Numer rejestracyjny pojazdu ze wszystkimi znakami rozdzielającymi (podanymi w dokumentach pojazdu). Przegłosy i znaki specjalne są niedozwolone. Litery takie jak np. Ö lub Ø zastąpić przez O, takie jak Ä lub Å przez A itd.
Jaką klasę emisji posiada mój pojazd?
Klasa emisji jest podana w dokumentach twojego pojazdu. Jeśli nie znasz klasy emisji albo jeśli nie jest ona podana na liście, to musisz wpisać „Euro 0“.
Jaką klasę emisji muszę wybrać dla elektrycznego samochodu ciężarowego?
Dla elektrycznego samochodu ciężarowego proszę wybrać klasę emisji "Euro 6 lub czystsze".
Czy można przepisać winietę?
Nie, przepisanie jest zasadniczo niemożliwe.
Podczas drukowania pokwitowania wystąpił błąd. Jak mogę ponownie wydrukować pokwitowanie?
Po zamknięciu lub opuszczeniu strony potwierdzania niemożliwy jest już wydruk lub zapisanie w pamięci pokwitowania.
Czy można otrzymać dowód opłaty w postaci elektronicznej przez e-mail albo jako download?
Po dokonaniu zamówienia zobaczysz w portalu stronę, z której możesz wydrukować pokwitowanie opłaty albo zapisać w pliku PDF.
Nie posiadam karty paliwowej lub flotowej ani karty kredytowej. Czy mimo to mogę zamawiać online?
Możesz zamawiać online tylko w razie posiadania uaktywnionej karty flotowej, paliwowej lub kredytowej. Lista możliwych form płatności podana jest na stronie głównej. Poza tym możesz zakupić winietę w jednym z licznych punktów poboru opłat za autostrady. Lista punktów poboru opłat jest zamieszczona w internecie pod adresem www.ages.de.
Z jakim maksymalnym wyprzedzeniem mogę zamówić winietę?
Winietę można zasadniczo zamawiać z datą rozpoczęcia obowiązywania w całym bieżącym roku na maksymalny okres ważności 1 roku. Pod koniec każdego roku zostanie ustalona nowa taryfa na następny rok. Od tej chwili możliwe są zamówienia z góry z datą rozpoczęcia obowiązywania w przyszłym roku.
Na jaki maksymalny okres ważności mogę zamówić winietę?
Winietę można zamówić maksymalnie na okres 1 roku.
Dlaczego nie mogę zamówić winiety dla mojego pojazdu zarejestrowanego w Danii lub Szwecji?
Dla pojazdów zarejestrowanych w Danii lub Szwecji winiety należy nabywać w krajowych urzędach skarbowych albo w urzędzie ruchu drogowego.
Podczas zamawiania zawiesił mi się komputer. Jak mogę sprawdzić, czy zamówienie zostało dokonane?
Jeśli jeszcze nie potwierdziłeś zamówienia przyciskiem „KUPUJ“, to twoje zamówienie nie może jeszcze zostać zrealizowane. Tylko w razie zakończenia zamawiania przez potwierdzenie i zawieszenia się komputera możesz skontaktować się z gorącą linią pod numerem telefonu: +49 1805 014653 *.(* 0,14 euro za rozpoczętą minutę połączenia dla dzwoniących z sieci stacjonarnej Deutsche Telekom, koszty dla dzwoniących z sieci innego operatora lub z sieci komórkowych mogą się różnić. Dzwoniący z zagranicy ponoszą koszty rozmów z zagranicą wg taryfy swojego operatora. Stan: 01.04.09).
Czy przed zamówieniem online muszę lub mogę się zarejestrować?
Nie, rejestracja nie jest konieczna.
Co to jest CVV2? Gdzie go można znaleźć?
CVV2 jest tylko kodem kontrolnym, który znajduje się na odwrocie karty kredytowej. Ostatnie 3 cyfry tworzą kod kontrolny.
Co oznacza sygnatura na moim zamówieniu?
Sygnatura jest znakiem bezpieczeństwa.
Czy muszę posiadać w pojeździe dowód opłaty?
Nie, wydruk danych zamówienia nie jest istotny. Paragon przeznaczony jest jedynie dla Państwa dokumentów, nie istnieje potrzeba zachowania go w pojeździe.
Gdzie można znaleźć informacje dot. zwrotu opłaty?
Informacje na temat zwrotu opłaty znajdziesz w obszarze Dokumenty / Informacje na temat zwrotu.
Czy mogę anulować moją winietę przez portal internetowy?
Nie, anulowanie przez portal internetowy nie jest możliwe.
Czy mogę w punkcie sprzedaży anulować moje zamówienie internetowe?
Nie, zamówienia internetowego nie można anulować w punkcie sprzedaży.
Jak długo trwa realizacja mojego wniosku o zwrot opłaty?
Po otrzymaniu twoich dokumentów wniosek rozpatrywany jest w ciągu kilku dni.
Zgubiłem moje pokwitowanie. Czy mogę wydrukować pokwitowanie zastępcze?
Nie, nie możesz otrzymać zastępczego pokwitowania. Zamówienie jest ważne także bez pokwitowania.
Pod jakim numerem można osiągnąć gorącą linię?
Gorącą linię można osiągnąć w godz. 8:00 - 17:00 CET pod nr. telefonu:+49 1805 014653 *. (* 0,14 euro za rozpoczętą minutę połączenia dla dzwoniących z sieci stacjonarnej Deutsche Telekom, koszty dla dzwoniących z sieci innego operatora lub z sieci komórkowych mogą się różnić. Dzwoniący z zagranicy ponoszą koszty rozmów z zagranicą wg taryfy swojego operatora. Stan: 1.4.09).
Czy pokwitowania opłat są prawidłowe dla celów podatkowych?
Tak, pokwitowanie opłaty należy traktować jako fakturę w rozumieniu prawa podatkowego.
Jak długo muszę przechowywać pokwitowania opłat?
Pokwitowanie nie jest istotne dla realizacji zamówienia. Dla celów podatkowych należy przestrzegać ustawowego obowiązku przechowywania dokumentów.
W jakich godzinach jest osiągalna gorąca linia?
Gorąca linia jest czynna od pon.-piąt. w godz. 8:00-17:00 CET.
W jakim terminie jest ważna winieta dzienna?
Winieta dzienna jest ważna przez jeden dzień kalendarzowy, najwcześniej jednak od momentu zamówienia.
Z jakim wyprzedzeniem przed wyjazdem trzeba zamówić eurowinietę?
Po zamówieniu nie ma dalszego czasu realizacji. W razie zamówienia eurowiniety z natychmiastowym terminem ważności możesz natychmiast korzystać z płatnych dróg.
Kto może zakupić eurowinietę dla swojego pojazdu?
W zasadzie każdy może zakupić eurowinietę dla swojego pojazdu. Ważne jest tylko, aby zakupić eurowinietę przed wyruszeniem w trasę i podać prawidłowe dane w zamówieniu.
Czy dane mojego zamówienia zostaną zapamiętane?
Oprócz danych potrzebnych do zakupu eurowiniety zostanie określony i zapisany także twój aktualny adres IP. Adres IP zostanie skasowany po 3 latach od upływu terminu ważności eurowiniety.
Czy mogę otrzymać fakturę do mojego zamówienia?
Dla celów prawa handlowego i podatkowego pokwitowanie opłaty jest traktowane jako faktura. Dlatego dodatkowa faktura nie jest wystawiana.
Gdzie znajdę instrukcję obsługi portalu zamawiania?
Instrukcję obsługi znajdziesz w obszarze Dokumenty / Instrukcja obsługi
Dlaczego w momencie zapłaty moją kartą kredytową VISA / MASTERCARD otrzymuję komunikat o błędzie?
Używając karty kredytowej VISA lub MASTERCARD na portalu EUROWINIETY możecie napotkać na ograniczenia. Jedną i tą samą kartą kredytową można dokonać tylko czterech operacji w ciągu 3-trzech kolejnych dni kalendarzowych. Każdy zakup jednorazowy nie może przekroczyć kwoty 50 €. W razie większego zapotrzebowania, można wykorzystać jedną z innych akceptowanych form płatności.
Czy mogę zamawiać przy użyciu karty kredytowej kilka winiet w jednym procesie zamawiania?
Większa liczba zamówień (koszyk produktów) jest możliwa tylko przy użyciu karty paliwowej i karty flotowej.
Czy otrzymuję w przypadku kilku zamówień w jednym procesie zamawiania jeden dowód zamówienia?
W tym przypadku możesz wydrukować lub pobrać dokument zbiorczy, który zawiera potwierdzenie każdej eurowiniety.
Co muszę zrobić, gdy po wprowadzeniu kilku winiet został przekroczony mój limit na karcie?
Najpierw będą zamawiane winiety z najwcześniejszym terminem ważności. Dokonane są wszystkie zamówienia aż do limitu na karcie, a winiety, które nie mogą zostać zamówione, pozostają w koszyku. Następnie możesz zamówić przy użyciu innego środka płatniczego pozostałe eurowiniety znajdujące się w koszyku.
Czy mogę usunąć z koszyka już wprowadzone winiety?
Tak, każda wprowadzona eurowinieta może zostać usunięta z koszyka przed zobowiązującym zakupem.
Czy muszę kupić eurowinietę, gdy parkuję na bocznych ulicach lub na parkingach i w miejscach przeznaczonych do odpoczynku?
Proszę zwrócić się do organów odpowiedzialnych za transport drogowy w danym kraju celem uzyskania szczegółowych informacji.
Czy mogę w okresie ważności eurowiniety jeździć w innych krajach, w których również obowiązują eurowiniety?
Tak, możesz w okresie ważności eurowiniety wjechać do wszystkich krajów, w których obowiązują eurowiniety, również w tym samym dniu.
Czy przy użyciu karty paliwowej i karty flotowej mogę zamówić za jednym razem kilka eurowiniet?
Tak, możesz za jednym razem zamówić aż do 10 eurowiniet.
Co to jest 3D-Secure-Code (Kod Bezpieczeństwa 3D)?
Wprowadzenie kodu 3D Secure Code służy dodatkowemu zabezpieczeniu przy transakcjach dokonywanych przy użyciu kart kredytowych online. Dzięki temu powinno zostać zmniejszone ryzyko transakcji oszukańczych i nadużycia kart.
Czy powinno się mieć ze sobą w trakcie podróży dowód zamówienia?
Eurowinieta jest zapisywana elektronicznie, posiadanie dowodu zamówienia nie jest już wymagane od 1 października 2008 r.
Co mam zrobić, jak moje dane karty nie zostają wpisane w trakcie robienia zakupu eurowiniety?
Prosimy skontaktować się ze swoim wystawcą karty i o zapytanie, czy płatności z tej karty są dozwolone.
Co mam zrobić, jak moja płatność kartą nie jest akceptowana?
Prosimy sprawdzić prawidłowość wszystkich danych, a w razie potrzeby prosimy skontaktować się ze swoim wystawcą karty.