Polityka prywatności

AGES ETS GmbH
Berghausener Straße 96
40764 Langenfeld
GERMANY


Polityka prywatnosci


§ 1 Informacja o gromadzeniu danych osobowych


(1) Ponizej informujemy Panstwa o gromadzeniu przez nas danych osobowych podczas korzystania przez Panstwa z naszej strony internetowej. Danymi osobowymi sa wszystkie dane, które dotycza Panstwa osobiscie, np. imie i nazwisko, adres, adresy e-mail, numery kart, numery rejestracyjne, zachowania uzytkowników.

(2) Podmiotem odpowiedzialnym zgodnie z art. 4 ust. 7 ogólnego rozporzadzenia Unii Europejskiej o ochronie danych (OROD) jest

Belastingdienst / Dutch Tax Administration
Centrale Administratie Processen B/CAP
John F. Kennedylaan 8
7314 PS Apeldoorn
THE NETHERLANDS

Na zlecenie B/CAP firma AGES ETS GmbH prowadzi te strone internetowa jako portal do zamawiania eurowiniet. W przypadku jakichkolwiek pytan dotyczacych tej strony internetowej prosimy o kontakt:

AGES ETS GmbH
Berghausener Straße 96
40764 Langenfeld
GERMANY
Telefon +49 2173 3346-0
Telefax +49 2173 3346-111
info@ages.de

Z naszym inspektorem ochrony danych moga Panstwo skontaktowac sie pod adresem e-mail Datenschutz@ages.de lub pod naszym adresem pocztowym z dopiskiem „der Datenschutzbeauftragte” („inspektor ochrony danych").

(3) Artykul 6 I litera b rozporzadzenia w sprawie ochrony danych OROD sluzy naszej firmie jako podstawa prawna dla operacji przetwarzania danych, przeprowadzanych na wniosek lub zapytanie osoby, której te dane dotycza, lub koniecznych w celu podjecia dzialan przed zawarciem umowy.

(4) Podczas zamawiania eurowiniety gromadzone i przetwarzane sa w celu dokonania zamówienia nastepujace dane: numery kart, numery rejestracyjne samochodów ciezarowych wraz z narodowoscia oraz imie i nazwisko posiadacza karty (tylko karta kredytowa). Aby autoryzowac uzywana karte, moze byc konieczne przekazanie zgromadzonych danych do krajów pozaeuropejskich. Za podstawe prawna powyzszego sluzy naszej firmie art. 49 I litera b i c OROD, zgodnie z którymi przekazanie danych jest niezbedne do wdrozenia srodków i podjecia dzialan przedumownych na wniosek danej osoby lub jest to konieczne do zawarcia lub wykonania umowy zawartej w interesie osoby, której te dane dotycza.

Gdy kontaktuja sie Panstwo z nami przez e-mail, dane, które Panstwo podali (adres e-mail, ewentualnie imie i nazwisko oraz numer telefonu), sa przez nas przechowywane, abysmy mogli odpowiedziec na Panstwa pytania.

Zgromadzone dane usuwamy po tym, jak ich dalsze przechowywanie nie bedzie juz konieczne, lub ograniczamy ich przetwarzanie, jezeli istnieja regulacje prawne dotyczace ich przechowywania.

(5) Przekazanie Panstwa danych innym podmiotom moze byc - przy scislym przestrzeganiu wymogów umownych i prawnych - konieczne w nastepujacych przypadkach:

a) przekazanie zewnetrznym dostawcom uslug w zakresie przetwarzania danych: Jezeli dostawcy uslug maja stycznosc z danymi osobowymi naszych klientów, odbywa sie to w ramach tak zwanego przetwarzania danych przez podmiot przetwarzajacy. Jest to wyraznie przewidziane w przepisach prawnych (art. 28 OROP). Firma B/CAP nadal bedzie odpowiedzialna za ochrone Panstwa danych. Uslugodawca dziala wylacznie na podstawie naszych wytycznych, co zapewniamy poprzez scisle ustalenia umowne, srodki techniczne i organizacyjne oraz poprzez dodatkowe kontrole.

b) przekazanie ze wzgledu na obowiazek prawny: W niektórych przypadkach jestesmy zobowiazani w oparciu o przepisy prawne do przekazywania danych wnioskujacym o to instytucjom panstwowym. Ponadto nie ujawniamy zadnych danych podmiotom trzecim, chyba ze wyrazili Panstwo na to jednoznacznie zgode.

§ 2 Przyslugujace Panstwu prawa


(1) W odniesieniu do danych osobowych, które Panstwa dotycza, przysluguja Panstwu wobec nas nastepujace prawa:

 • prawo do uzyskania informacji na temat przechowywanych danych,
 • prawo do sprostowania lub usuniecia danych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych.

(2) Maja Panstwo równiez prawo do zlozenia w instytucji nadzorujacej ochrone danych skargi w zwiazku z przetwarzaniem przez nas Panstwa danych osobowych.

§ 3 Gromadzenie danych osobowych podczas odwiedzania naszej strony internetowej


(1) W przypadku korzystania z naszej witryny internetowej jedynie w celach informacyjnych, tj. jesli nie rejestruja sie Panstwo ani nie podaja nam zadnych informacji, gromadzimy tylko dane osobowe przesylane przez Panstwa przegladarke internetowa na nasz serwer. W przypadku przegladania naszej strony internetowej gromadzone sa nastepujace dane, co jest ze wzgledów technicznych konieczne do wyswietlenia Panstwu naszej strony internetowej oraz do zapewnienia jej stabilnosci i bezpieczenstwa (podstawa prawna jest art. 6 ust. 1 zdanie pierwsze litera f OROD):

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • róznica strefy czasowej od Greenwich Mean Time (GMT)
 • tresc zapytania (konkretna strona)
 • status dostepu/kod statusu HTTP
 • przeslana kazdorazowo ilosc danych
 • strona internetowa, z której pochodzi zapytanie/li>
 • przegladarka internetowa
 • system operacyjny i jego interfejs
 • jezyk i wersja oprogramowania przegladarki internetowej.

(2) Oprócz wyzej wymienionych danych podczas korzystania przez Panstwa z naszej witryny internetowej na Panstwa komputerze sa przechowywane pliki cookies. Pliki cookies to male pliki tekstowe, które sa przechowywane na Panstwa twardym dysku po ich wczesniejszym przypisaniu do uzywanej przez Panstwa przegladarki internetowej i poprzez które podmiot, który umieszcza tam pliki cookies (w tym wypadku my), otrzymuje okreslone informacje. Pliki cookies nie moga uruchamiac zadnych programów ani przesylac wirusów na Panstwa komputer. Sluza one temu, aby oferta internetowa byla bardziej przyjazna dla uzytkownika i skuteczniejsza.

(3) Wykorzystywanie plików cookies:

Poniższa strona używa technicznie wymaganych, nietrwałych plików sesji cookie. Przechowują one tzw. identyfikator sesji, za pomocą którego można przypisać Państwa różne zapytania z przeglądarki do danej sesji. Sesyjne pliki cookie są usuwane po zamknięciu przeglądarki.br />
Moga Panstwo skonfigurowac ustawienia swojej przegladarki zgodnie ze swoimi wymaganiami i np. odmawiac przyjmowania plików cookies od podmiotów zewnetrznych (third parties cookies) lub wszystkich plików cookies. Zwracamy Panstwu uwage na to, ze byc moze nie beda Panstwo wówczas mogli korzystac ze wszystkich funkcji tej strony internetowej.