Eurowinieta informacji

FAQ

Posiadacze kart DKV mogą zostać przekierowani na stronę my.dkv-mobility.com w celu uwierzytelnienia użytkownika. Jeśli wystąpią jakiekolwiek problemy z uwierzytelnieniem użytkownika, spróbuj ponownie dokonać rezerwacji. Należy również zwrócić uwagę na informacje zawarte w punkcie www.dkv-mobility.com/pl/op%C5%82aty-drogowe/winieta/#faq.
Skontaktuj się w tej sprawie z wystawcą karty.
Przed zakończeniem zamawiania należy sprawdzić poprawność danych. W przypadku znalezienia błędu po zakończeniu transakcji nie ma możliwości poprawy zamówienia. W przypadku winiet, których termin ważności jeszcze nie upłynął, istnieje możliwość otrzymania zwrotu części wniesionej opłaty poprzez złożenie wniosku o zwrot.
Nie, nie można zamówić winiety z mocą wsteczną. Termin ważności eurowiniety nie może rozpoczynać się przed terminem (data, godzina) zamówienia.
W razie wpisania niewłaściwego numeru rejestracyjnego albo identyfikatora kraju, należy zamówić nową eurowinietę z poprawnymi danymi. W razie wpisania nieprawidłowego terminu ważności należy ewentualnie uzupełnić zamówienie o brakujący czas. W razie wpisania błędnej kombinacji nacisku osi i klasy emisji dającej w porównaniu z prawidłowymi danymi opłatę taką samą lub wyższą (wg cennika) nie ma potrzeby zamawiania nowej winiety. W przeciwnym razie trzeba zamówić nową winietę.
W razie wpisania błędnego kodu zabezpieczającego automatycznie pojawi się nowy kod zabezpieczający i możesz ponownie wpisać dane.
Nie, to nie jest możliwe.
Wpisz w polu Numer rejestracyjny. Numer rejestracyjny pojazdu ze wszystkimi znakami rozdzielającymi (podanymi w dokumentach pojazdu). Przegłosy i znaki specjalne są niedozwolone. Litery takie jak np. Ö lub Ø zastąpić przez O, takie jak Ä lub Å przez A itd.
Klasa emisji jest podana w dokumentach twojego pojazdu. Jeśli nie znasz klasy emisji albo jeśli nie jest ona podana na liście, to musisz wpisać „Euro 0“.
Dla elektrycznego samochodu ciężarowego proszę wybrać klasę emisji "Euro 6 lub czystsze".
Nie, przepisanie jest zasadniczo niemożliwe.
Po zamknięciu lub opuszczeniu strony potwierdzania niemożliwy jest już wydruk lub zapisanie w pamięci pokwitowania.
Po dokonaniu zamówienia zobaczysz w portalu stronę, z której możesz wydrukować pokwitowanie opłaty albo zapisać w pliku PDF.
Możesz zamawiać online tylko w razie posiadania uaktywnionej karty flotowej, paliwowej lub kredytowej. Lista możliwych form płatności podana jest na stronie głównej. Poza tym możesz zakupić winietę w jednym z licznych punktów poboru opłat za autostrady. Lista punktów poboru opłat jest zamieszczona w internecie pod adresem www.ages.de.
Winietę można zasadniczo zamawiać z datą rozpoczęcia obowiązywania w całym bieżącym roku na maksymalny okres ważności 1 roku. Pod koniec każdego roku zostanie ustalona nowa taryfa na następny rok. Od tej chwili możliwe są zamówienia z góry z datą rozpoczęcia obowiązywania w przyszłym roku.
Winietę można zamówić maksymalnie na okres 1 roku.
Dla pojazdów zarejestrowanych w Danii lub Szwecji winiety należy nabywać w krajowych urzędach skarbowych albo w urzędzie ruchu drogowego.
Jeśli jeszcze nie potwierdziłeś zamówienia przyciskiem „KUPUJ“, to twoje zamówienie nie może jeszcze zostać zrealizowane. Tylko w razie zakończenia zamawiania przez potwierdzenie i zawieszenia się komputera możesz skontaktować się z gorącą linią pod numerem telefonu: +49 1805 014653 *.(* 0,14 euro za rozpoczętą minutę połączenia dla dzwoniących z sieci stacjonarnej Deutsche Telekom, koszty dla dzwoniących z sieci innego operatora lub z sieci komórkowych mogą się różnić. Dzwoniący z zagranicy ponoszą koszty rozmów z zagranicą wg taryfy swojego operatora. Stan: 01.04.09).
Nie, rejestracja nie jest konieczna.
CVV2 jest tylko kodem kontrolnym, który znajduje się na odwrocie karty kredytowej. Ostatnie 3 cyfry tworzą kod kontrolny.
Sygnatura jest znakiem bezpieczeństwa.
Nie, wydruk danych zamówienia nie jest istotny. Paragon przeznaczony jest jedynie dla Państwa dokumentów, nie istnieje potrzeba zachowania go w pojeździe.
Informacje na temat zwrotu opłaty znajdziesz w obszarze Dokumenty / Informacje na temat zwrotu.
Nie, anulowanie przez portal internetowy nie jest możliwe.
Nie, zamówienia internetowego nie można anulować w punkcie sprzedaży.
Po otrzymaniu twoich dokumentów wniosek rozpatrywany jest w ciągu kilku dni.
Nie, nie możesz otrzymać zastępczego pokwitowania. Zamówienie jest ważne także bez pokwitowania.
Gorącą linię można osiągnąć w godz. 8:00 - 17:00 CET pod nr. telefonu:+49 1805 014653 *. (* 0,14 euro za rozpoczętą minutę połączenia dla dzwoniących z sieci stacjonarnej Deutsche Telekom, koszty dla dzwoniących z sieci innego operatora lub z sieci komórkowych mogą się różnić. Dzwoniący z zagranicy ponoszą koszty rozmów z zagranicą wg taryfy swojego operatora. Stan: 1.4.09).
Tak, pokwitowanie opłaty należy traktować jako fakturę w rozumieniu prawa podatkowego.
Pokwitowanie nie jest istotne dla realizacji zamówienia. Dla celów podatkowych należy przestrzegać ustawowego obowiązku przechowywania dokumentów.
Gorąca linia jest czynna od pon.-piąt. w godz. 8:00-17:00 CET.
Winieta dzienna jest ważna przez jeden dzień kalendarzowy, najwcześniej jednak od momentu zamówienia.
Po zamówieniu nie ma dalszego czasu realizacji. W razie zamówienia eurowiniety z natychmiastowym terminem ważności możesz natychmiast korzystać z płatnych dróg.
W zasadzie każdy może zakupić eurowinietę dla swojego pojazdu. Ważne jest tylko, aby zakupić eurowinietę przed wyruszeniem w trasę i podać prawidłowe dane w zamówieniu.
Oprócz danych potrzebnych do zakupu eurowiniety zostanie określony i zapisany także twój aktualny adres IP. Adres IP zostanie skasowany po 3 latach od upływu terminu ważności eurowiniety.
Dla celów prawa handlowego i podatkowego pokwitowanie opłaty jest traktowane jako faktura. Dlatego dodatkowa faktura nie jest wystawiana.
Instrukcję obsługi znajdziesz w obszarze Dokumenty / Instrukcja obsługi
Używając karty kredytowej VISA lub MASTERCARD na portalu EUROWINIETY możecie napotkać na ograniczenia. Jedną i tą samą kartą kredytową można dokonać tylko czterech operacji w ciągu 3-trzech kolejnych dni kalendarzowych. Każdy zakup jednorazowy nie może przekroczyć kwoty 50 €. W razie większego zapotrzebowania, można wykorzystać jedną z innych akceptowanych form płatności.
Większa liczba zamówień (koszyk produktów) jest możliwa tylko przy użyciu karty paliwowej i karty flotowej.
W tym przypadku możesz wydrukować lub pobrać dokument zbiorczy, który zawiera potwierdzenie każdej eurowiniety.
Najpierw będą zamawiane winiety z najwcześniejszym terminem ważności. Dokonane są wszystkie zamówienia aż do limitu na karcie, a winiety, które nie mogą zostać zamówione, pozostają w koszyku. Następnie możesz zamówić przy użyciu innego środka płatniczego pozostałe eurowiniety znajdujące się w koszyku.
Tak, każda wprowadzona eurowinieta może zostać usunięta z koszyka przed zobowiązującym zakupem.
Proszę zwrócić się do organów odpowiedzialnych za transport drogowy w danym kraju celem uzyskania szczegółowych informacji.
Tak, możesz w okresie ważności eurowiniety wjechać do wszystkich krajów, w których obowiązują eurowiniety, również w tym samym dniu.
Tak, możesz za jednym razem zamówić aż do 10 eurowiniet.
Wprowadzenie kodu 3D Secure Code służy dodatkowemu zabezpieczeniu przy transakcjach dokonywanych przy użyciu kart kredytowych online. Dzięki temu powinno zostać zmniejszone ryzyko transakcji oszukańczych i nadużycia kart.
Eurowinieta jest zapisywana elektronicznie, posiadanie dowodu zamówienia nie jest już wymagane od 1 października 2008 r.
Prosimy skontaktować się ze swoim wystawcą karty i o zapytanie, czy płatności z tej karty są dozwolone.
Prosimy sprawdzić prawidłowość wszystkich danych, a w razie potrzeby prosimy skontaktować się ze swoim wystawcą karty.