Eurovignette rezervace

Obrázek zobrazující nákladní vozidlo s poznávací značkou. Část poznávací značky týkající se země je zvýrazněna.

Země registrace vozidla

Zvolte kód země, ve které je vozidlo registrováno. Kód země je uveden i na vaší tabulce s registrační značkou.

Obrázek zobrazující registrační papír se zvýrazněnou SPZ země

X

Státní poznávací značka

Poznávací značku zadejte prosím přesně tak, jak je uvedena ve vašem osvědčení o registraci vozidla/osvědčení o technickém průkazu.

Obrázek zobrazující nákladní vozidlo se zvýrazněnou poznávací značkou

X

Počet náprav

Zvolte prosím počet náprav podle počtu celkových náprav nákladního vozidla nebo kombinace nákladního vozidla s přívěsem, které používáte na dálnici. Za tím účelem jednoduše sečtěte počet náprav nákladního vozidla a přívěsu(ů). Prosím nezapomeňte: zdvižené nápravy nejsou vyňaty a musejí být přičteny.

Obrázek zobrazující boční pohled na nákladní automobil se zvýrazněnými nápravami

X

Emisní třída

Zvolte prosím emisní třídu svého motorového vozidla. Emisní třídu najdete v osvědčení o registraci/osvědčení o technickém průkazu vašeho vozidla.Nemáte v osvědčení o technickém průkazu normu Euro? V takovém případě platí tato tabulka:
Normu EuroDatum první
registrace
Euro 0po 30.06.1992
Euro 101.07.1992 - 30.09.1995
Euro 201.10.1995 - 30.09.2000
Euro 301.10.2000 - 30.09.2005
Euro 401.10.2005 - 30.09.2008
Euro 5 a EEV*01.10.2008 - 31.12.2012
Euro 6 nebo méně znečišťujícíltod 01.01.2013
* Indikace EEV = Enhanced Environmental friendly Vehicle
Obrázek nákladního vozidla s emisemi a registračními doklady

X

Platnost od

Platnost od

Zadejte prosím počáteční datum období, v němž byste chtěli využívat silnice, za jejichž užívání se platí mýtné. Platnost začíná zaúčtováním. Pro budoucí období začne platnost v 0.00 hodin prvního dne.

X

Platnost do

Platnost do

Zadejte prosím koncové datum období, v němž byste chtěli využívat silnice, za jejichž užívání se platí mýtné. Doba platnosti činí minimálně 1 kalendářní den a maximálně 1 rok. Platnost končí ve 24.00 hodin posledního dne platnosti.

X

 


Upozornění: Dánsko Exit 2025

Dánsko od 1. ledna 2025 přejde z eurovinět na silniční daň pro těžká nákladní vozidla závislou na počtu ujetých kilometrů. Více informací o nové dani naleznete na www.vejafgifter.dk/en. V důsledku této změny již nebude v Dánsku po 31. prosinci 2024 euroviněta potřeba.

 

V ostatních členských státech Eurovignette: Lucembursku, Nizozemsku a Švédsku je euroviněta pro těžká nákladní vozidla stále nutná.


Registrace a akceptace

Pro rezervaci eurovinety se nemusíte prihlásit k úctu. Eurovineta se uloží v elektronické podobe, již není zapotrebí nosit u sebe doklad o zaplacení. Eurovineta je poplatek za užívání silnic. Všeobecne ji musí mít težká nákladní vozidla s prípustnou celkovou hmotností nad 12 tun pred použitím dálnic a zpoplatnených rychlostních silnic v zemích systému eurovinety (Dánsko, Lucembursko, Nizozemsko a Švédsko). Tyto zeme poverily AGES jako odpovedného distributora eurovinet. Eurovineta je uznávána ve všech clenských zemích systému eurovinety. Pri prujezdu nekolika zememi systému eurovinety je zapotrebí jenom jedna platná eurovineta.


Akceptované platební prostredky

  • Palivové a fleetové karty

    AS24, Circle K, DKV, Esso, euroShell, eurotoll sas, EUROTRAFIC, Eurowag, LogPay, Mercedes ServiceCard, Multi Service Tolls, OMV, PLOSE, Ressa, TotalEnergies, TSI Global Star, UTA

  • Kreditní karty

    Mastercard a VISA