Všeobecné obchodní podmínky Eurovignette

Tímto poverujete AGES provést transakci a prevést splatnou penežní cástku za eurovinetu do príslušných zemí platnosti eurovinety (DK, L, NL, S).

 

Pokud není použitá karta vystavena na vás osobne, poverte AGES ve jménu a na úcet podniku, na které byla karta vystavena.

 

Prohlašujete, že souhlasíte, aby spolu s údaji nutnými pro zakoupení eurovinety byla zaznamenána a uložena také vaše aktuální IP adresa. IP adresa bude smazána 3 roky po ukoncení platnosti eurovinety.

 

Vrácení poplatku zaplacených za eurovinetu je možné pouze v rámci procesu refundace. Další informace a s tím spojené predpoklady naleznete na Informace k vracení poplatku .

 

Pro obchodníky, právnické osoby podle verejného práva a pro zvláštní verejnoprávní fondy platí následující: Pro všechny spory vyplývající z provedených transakcí nebo ze souvislosti s nimi platí právo Spolkové republiky Nemecko s vyloucením obchodního práva OSN. Místní príslušnost soudu pro všechny spory vzniklé v této souvislosti je sídlo AGES ETS GmbH.