Tímto pověřujete AGES provést transakci a převést splatnou peněžní částku za eurovinětu do příslušných zemí platnosti euroviněty (DK, L, NL, S).

Pokud není použitá karta vystavena na vás osobně, pověřte AGES ve jménu a na účet podniku, na které byla karta vystavena.

Prohlašujete, že souhlasíte, aby spolu s údaji nutnými pro zakoupení euroviněty byla zaznamenána a uložena také vaše aktuální IP adresa. IP adresa bude smazána 3 roky po ukončení platnosti euroviněty.

Vrácení poplatků zaplacených za eurovinětu je možné pouze v rámci procesu refundace. Další informace a s tím spojené předpoklady naleznete na INFORMACE K VRACENÍ POPLATKŮ.

Pro obchodníky, právnické osoby podle veřejného práva a pro zvláštní veřejnoprávní fondy platí následující: Pro všechny spory vyplývající z provedených transakcí nebo ze souvislosti s nimi platí právo Spolkové republiky Německo s vyloučením obchodního práva OSN. Místní příslušnost soudu pro všechny spory vzniklé v této souvislosti je sídlo AGES ETS GmbH.