Eurovignette informace

FAQ

Co mám dělat v případě problémů s ověřováním uživatelů u tankovacích karet DKV?
Držitelé karet DKV mohou být za účelem ověření uživatele přesměrováni na stránku my.dkv-mobility.com. Pokud se vyskytnou problémy s ověřením tohoto uživatele, zkuste provést rezervaci znovu. Vezměte prosím na vědomí také informace uvedené pod číslem www.dkv-mobility.com/cz/m%C3%BDtn%C3%A9/vin%C4%9Bta/#faq.
Kde najdu bezpečnostní kód své palivové karty?
Obraťte se prosím na vydavatele vaší karty.
Mohu upravovat své údaje po ukončení rezervace?
Před ukončením transakce si, prosím, zkontrolujte správnost svých údajů. Pokud byste přesto po ukončení objevili nějakou chybu, nelze již provést změny. U vinět se zbývající dobou platností můžete prostřednictvím žádosti o refundaci eventuálně obdržet část zaplaceného poplatku zpět.
Mohu si zakoupit vinětu se zpětnou platností?
Ne, vinětu není možné koupit zpětně. Počátek doby platnosti euroviněty se nesmí nacházet před dobou (datum, čas) zakoupení.
Co mám dělat, když není jeden nebo několik údajů viněty správný?
Pokud jste zadali nesprávnou poznávací značku vozidla nebo nesprávnou mezinárodní poznávací značku, musíte si zakoupit novou eurovinětu se správnými údaji. V případě zadání nesprávné lhůty platnosti, musíte si případné chybějící období dokoupit dodatečně. V případě zakoupení euroviněty s nesprávnou kombinací počtu náprav a emisní třídy v stejné nebo vyšší ceně, jak se správě zadanou kombinací (podle seznamu tarifů) , zakoupení nové viněty není nutné. V opačném případě si musíte zakoupit novou vinětu.
Nemohu přečíst bezpečnostní kód / captchu. Jak mohu přesto provést transakci?
V případě nesprávného zadání bezpečnostního kódu se automaticky objeví nový bezpečnostní kód a můžete provést nové zadání.
Mohu si prohlédnout seznam všech svých transakcí online?
Ne, to není možné.
Jak mám zadat poznávací značku vozidla?
Zadejte, prosím, do pole Státní poznávací značka poznávací značku vašeho vozidla se všemi dělicími znaky (jak je uvedeno ve vašich dokumentech od vozidla). Zadávání přehlásek a zvláštních znaků není možné. Písmena jako například Ö nebo Ø přepisujte, prosím, jako O a písmena jako Ä nebo Å jako A atd.
Jakou emisní třídu má mé vozidlo?
Emisní třídu naleznete v dokumentech od vozidla. Pokud svou emisní třídu neznáte nebo není uvedená na seznamu, uveďte „Euro 0“.
Jakou emisní třídu si mám vybrat pro elektrické nákladní vozidlo?
Pro elektrické nákladní vozidlo vyberte emisní třídu "Euro 6 nebo méně znečišťující".
Lze vinětu přepsat na jiné vozidlo?
Ne, přepis zásadně není možný.
Při tisku dokladu došlo k chybě. Jak si mohu doklad vytisknout znovu?
Jakmile jste opustili nebo zavřeli stránku s potvrzením, není již možné doklad vytisknout nebo uložit.
Mohu obdržet potvrzení o zakoupení v elektronické formě, emailem nebo ke stažení?
Po ukončení transakce se v portálu zobrazí strana, na které budete mít možnost vytisknout si doklad o zakoupení nebo jej stáhnout jako PDF.
Nejsem držitelem palivové, fleetové ani kreditní karty. Mohu přesto zakoupit vinětu online?
Zakoupit vinětu online můžete pouze, jste-li držiteli platné kreditní karty, palivové nebo fleetové karty. Seznam možných platebních prostředků naleznete na úvodní straně. Jinak lze vinětu zakoupit na mnoha prodejních místech. Seznam prodejních míst naleznete na internetu na www.ages.de.
Na jakou dobu předem si mohu zakoupit vinětu?
Vinětu lze zakoupit s počátečním datem v celém aktuálním roce na dobu maximální platnosti 1 rok. Na konci každého roku jsou stanoveny nové tarify pro následující rok. Od tohoto okamžiku je možné také zakoupení viněty s počátečním datem v následujícím roce.
Na jaké maximální období platnosti si mohu koupit vinětu?
Vinětu lze zakoupit maximálně na dobu nepřekračující 1 rok.
Proč si nemohu zakoupit vinětu pro mé vozidlo registrováno v Dánsku nebo Švédsku?
Pro vozidla registrovaná v Dánsku nebo Švédsku, je třeba eurovinětu zakoupit na dotyčném národním finančním úřadě nebo na dopravním inspektorátu.
Můj počítač se během rezervace zhroutil. Jak mohu zkontrolovat, zda byla má viněta zaevidována?
Pokud jste rezervaci ještě nepotvrdili stisknutím tlačítka „KOUPIT“, vaše rezervace nebyla provedena. Pouze v případě, že jste rezervaci takto dokončili a došlo k pádu systému počítače, obraťte se na horkou linku na čísle: +49 1805 014653 *.(* 0,14 eur za každou započatou minutu z pevné sítě Deutsche Telekom, náklady za volání ze sítě jiného poskytovatele nebo z mobilních sítí se mohou lišit. Volající ze zahraničí zaplatí cenu za zahraniční hovor podle tarifu svého poskytovatele. Stav ke dni: 1. 4. 09).
Musím nebo mohu se pro zakoupení viněty online zaregistrovat?
Ne, registrace není zapotřebí.
Co je to CVV2? Kde jej najdu?
CVV2 je kontrolní kód a je uveden na zadní straně kreditní karty. Kontrolní kód tvoří poslední 3 číslice.
Co znamená podpis na mé vinětě?
Podpis je ochranný prvek.
Musím mít s sebou v autě doklad o zakoupení?
Ne, vytištění údajů viněty není rozhodující. Doklad slouží pouze pro Vaše podklady a nemusíte ho vozit s sebou ve vozidle.
Kde naleznu informace o vrácení poplatků?
Informace o vrácení poplatků naleznete v oblasti Dokumenty / Informace o vrácení poplatků.
Mohu svou vinětu stornovat přes internetový portál?
Ne, stornování na internetovém portálu není možné.
Mohu vinětu zakoupenou na internetu stornovat na prodejním místě?
Ne, vinětu zakoupenou na internetě nelze stornovat na prodejním místě.
Jak dlouho potrvá zpracování mé žádosti o refundaci?
Po doručení vašich podkladů bude požadavek zpracován během několika dnů.
Ztratil jsem doklad. Mohu obdržet náhradní doklad?
Ne, nemůžete obdržet náhradní doklad. Viněta je platná i bez dokladu.
Na jaké číslo mohu telefonovat na horkou linku?
Horkou linku můžete kontaktovat od 8:00 - 17:00 Uhr SEČ na telefonním čísle: +49 1805 014653 *. (* 0,14 eur za každou započatou minutu z pevné sítě Deutsche Telekom, náklady za volání ze sítě jiného poskytovatele nebo z mobilních sítí se mohou lišit. Volající ze zahraničí zaplatí cenu za zahraniční hovor podle tarifu svého poskytovatele. Stav ke dni: 1. 4. 09).
Jsou doklady o zakoupení vhodné pro daňové účely?
Ano, doklad o zakoupení je ve smyslu daňového práva považován za fakturu.
Jak dlouho je třeba uchovávat doklady o zakoupení?
Doklad o koupi není rozhodující. Pro daňové účely je třeba dbát na zákonnou povinnost uschovat doklady.
Kdy je horká linka k dispozici?
Horká linka je k dispozici od pondělí do pátku 8:00 - 17:00 hod. SEČ.
Od kdy do kdy platí má viněta?
Denní viněta je platná pro celý kalendářní den, nejdříve však od okamžiku zakoupení.
Jak dlouho před započetím jízdy je třeba zakoupit eurovinětu?
Po zakoupení již není nutná žádná další doba na zpracování. Pokud jste si zakoupili eurovinětu s okamžitým počátkem doby platnosti, můžete zpoplatněné komunikace používat ihned.
Kdo si může koupit eurovinětu pro své vozidlo?
V zásadě si může eurovinětu pro své vozidlo koupit každý. Je pouze důležité, aby byla zakoupena včas před započetím jízdy a aby byly zadány správné údaje.
Jsou údaje mé rezervace uloženy?
Spolu s údaji nutnými pro zakoupení euroviněty bude zaznamenána a uložena také vaše aktuální IP adresa. IP adresa bude smazána 3 roky po ukončení platnosti euroviněty.
Mohu na zakoupenou vinětu obdržet fakturu?
Doklad o zakoupení je pro obchodněprávní a daňové účely považován za fakturu. Dodatečná faktura se proto nevystavuje.
Kde najdu návod k obsluze prodejního portálu?
Návod k obsluze naleznete v oblasti Dokumenty / Nápověda k portálu.
Proč se mi zobrazí chybové hlášení, když chci platit kartou VISA / Mastercard?
Použití karet VISA a MasterCard je v portálu Eurovignetten omezené. Stejnou kartou lze provést 4 transakce během tří dnů. Na jednu transakci je akceptována částka do 50 €. V případě vyšší potřeby můžete použít jeden z dalších akceptovaných platebních prostředků.
Mohu jednou kreditní kartou zakoupit více eurovinět v rámci jedné rezervace?
Několik produktů současně (v nákupním košíku) můžete zakoupit pouze prostřednictvím palivových a fleetových karet.
Dostanu při zakoupení několika produktů v rámci jedné rezervace účetní doklad?
V tomto případě můžete vytisknout nebo stáhnout souhrnný doklad, který obsahuje jeden doklad pro každou eurovinětu.
Co mám dělat, pokud po zadání několika eurovinět dojde k překročení limitu na mé kartě?
Známky s nejstarším datem platnosti budou zadány jako první. Všechny účetní transakce až do limitu karty budou provedeny a euroviněty, které již nelze rezervovat, zůstanou v nákupním košíku. Následně můžete euroviněty, které zůstaly v nákupním košíku, uhradit jinými platebními prostředky.
Mohu již zadané euroviněty odstranit z nákupního košíku?
Před závazným nákupem můžete z nákupního košíku odstranit kteroukoliv zadanou eurovinětu.
Musím si koupit eurovinětu, když jezdím po vedlejších silnicích nebo parkuji na parkovištích a odpočívadlech?
Podrobnější informace získáte u silničních správních úřadů v jednotlivých zemích.
Mohu v časovém období platnosti euroviněty projet několik zemí, ve kterých platí euroviněta?
Ano, v uvedeném časovém období platnosti euroviněty můžete projet všemi zeměmi, ve kterých platí euroviněta, v jediném dni můžete projet i několik zemí.
Mohu prostřednictvím palivových a fleetových karet zakoupit několik eurovinět současně?
Ano, můžete zakoupit až 10 eurovinět současně.
Co je to 3D-Secure-Code?
Zadání kódu 3D-Secure-Code slouží k zvýšenému zabezpečení internetových plateb kreditními kartami. Kód má pomoci snížit riziko podvodu a zneužití karty.
Musím mít za jízdy s sebou doklad o zaplacení?
Euroviněta je uložena elektronicky, mít s sebou doklad již není od 1. října 2008 nutné.
Co mám dělat, když při rezervaci euroviněty nemůžu zadat údaje mojí karty?
Kontaktujte vydavatele vaší karty a zeptejte se, jestli jsou vaší kartou povolené platby euroviněty.
Co mám dělat, když platba mojí kartou není akceptována?
Prosím, zkontrolujte všechny položky, a pokud je to nutné, obraťte se na vydavatele vaší karty.