Eurovignette informace

FAQ

Držitelé karet DKV mohou být za účelem ověření uživatele přesměrováni na stránku my.dkv-mobility.com. Pokud se vyskytnou problémy s ověřením tohoto uživatele, zkuste provést rezervaci znovu. Vezměte prosím na vědomí také informace uvedené pod číslem www.dkv-mobility.com/cz/m%C3%BDtn%C3%A9/vin%C4%9Bta/#faq.
Obraťte se prosím na vydavatele vaší karty.
Před ukončením transakce si, prosím, zkontrolujte správnost svých údajů. Pokud byste přesto po ukončení objevili nějakou chybu, nelze již provést změny. U vinět se zbývající dobou platností můžete prostřednictvím žádosti o refundaci eventuálně obdržet část zaplaceného poplatku zpět.
Ne, vinětu není možné koupit zpětně. Počátek doby platnosti euroviněty se nesmí nacházet před dobou (datum, čas) zakoupení.
Pokud jste zadali nesprávnou poznávací značku vozidla nebo nesprávnou mezinárodní poznávací značku, musíte si zakoupit novou eurovinětu se správnými údaji. V případě zadání nesprávné lhůty platnosti, musíte si případné chybějící období dokoupit dodatečně. V případě zakoupení euroviněty s nesprávnou kombinací počtu náprav a emisní třídy v stejné nebo vyšší ceně, jak se správě zadanou kombinací (podle seznamu tarifů) , zakoupení nové viněty není nutné. V opačném případě si musíte zakoupit novou vinětu.
V případě nesprávného zadání bezpečnostního kódu se automaticky objeví nový bezpečnostní kód a můžete provést nové zadání.
Ne, to není možné.
Zadejte, prosím, do pole Státní poznávací značka poznávací značku vašeho vozidla se všemi dělicími znaky (jak je uvedeno ve vašich dokumentech od vozidla). Zadávání přehlásek a zvláštních znaků není možné. Písmena jako například Ö nebo Ø přepisujte, prosím, jako O a písmena jako Ä nebo Å jako A atd.
Emisní třídu naleznete v dokumentech od vozidla. Pokud svou emisní třídu neznáte nebo není uvedená na seznamu, uveďte „Euro 0“.
Pro elektrické nákladní vozidlo vyberte emisní třídu "Euro 6 nebo méně znečišťující".
Ne, přepis zásadně není možný.
Jakmile jste opustili nebo zavřeli stránku s potvrzením, není již možné doklad vytisknout nebo uložit.
Po ukončení transakce se v portálu zobrazí strana, na které budete mít možnost vytisknout si doklad o zakoupení nebo jej stáhnout jako PDF.
Zakoupit vinětu online můžete pouze, jste-li držiteli platné kreditní karty, palivové nebo fleetové karty. Seznam možných platebních prostředků naleznete na úvodní straně. Jinak lze vinětu zakoupit na mnoha prodejních místech. Seznam prodejních míst naleznete na internetu na www.ages.de.
Vinětu lze zakoupit s počátečním datem v celém aktuálním roce na dobu maximální platnosti 1 rok. Na konci každého roku jsou stanoveny nové tarify pro následující rok. Od tohoto okamžiku je možné také zakoupení viněty s počátečním datem v následujícím roce.
Vinětu lze zakoupit maximálně na dobu nepřekračující 1 rok.
Pro vozidla registrovaná v Dánsku nebo Švédsku, je třeba eurovinětu zakoupit na dotyčném národním finančním úřadě nebo na dopravním inspektorátu.
Pokud jste rezervaci ještě nepotvrdili stisknutím tlačítka „KOUPIT“, vaše rezervace nebyla provedena. Pouze v případě, že jste rezervaci takto dokončili a došlo k pádu systému počítače, obraťte se na horkou linku na čísle: +49 1805 014653 *.(* 0,14 eur za každou započatou minutu z pevné sítě Deutsche Telekom, náklady za volání ze sítě jiného poskytovatele nebo z mobilních sítí se mohou lišit. Volající ze zahraničí zaplatí cenu za zahraniční hovor podle tarifu svého poskytovatele. Stav ke dni: 1. 4. 09).
Ne, registrace není zapotřebí.
CVV2 je kontrolní kód a je uveden na zadní straně kreditní karty. Kontrolní kód tvoří poslední 3 číslice.
Podpis je ochranný prvek.
Ne, vytištění údajů viněty není rozhodující. Doklad slouží pouze pro Vaše podklady a nemusíte ho vozit s sebou ve vozidle.
Informace o vrácení poplatků naleznete v oblasti Dokumenty / Informace o vrácení poplatků.
Ne, stornování na internetovém portálu není možné.
Ne, vinětu zakoupenou na internetě nelze stornovat na prodejním místě.
Po doručení vašich podkladů bude požadavek zpracován během několika dnů.
Ne, nemůžete obdržet náhradní doklad. Viněta je platná i bez dokladu.
Horkou linku můžete kontaktovat od 8:00 - 17:00 Uhr SEČ na telefonním čísle: +49 1805 014653 *. (* 0,14 eur za každou započatou minutu z pevné sítě Deutsche Telekom, náklady za volání ze sítě jiného poskytovatele nebo z mobilních sítí se mohou lišit. Volající ze zahraničí zaplatí cenu za zahraniční hovor podle tarifu svého poskytovatele. Stav ke dni: 1. 4. 09).
Ano, doklad o zakoupení je ve smyslu daňového práva považován za fakturu.
Doklad o koupi není rozhodující. Pro daňové účely je třeba dbát na zákonnou povinnost uschovat doklady.
Horká linka je k dispozici od pondělí do pátku 8:00 - 17:00 hod. SEČ.
Denní viněta je platná pro celý kalendářní den, nejdříve však od okamžiku zakoupení.
Po zakoupení již není nutná žádná další doba na zpracování. Pokud jste si zakoupili eurovinětu s okamžitým počátkem doby platnosti, můžete zpoplatněné komunikace používat ihned.
V zásadě si může eurovinětu pro své vozidlo koupit každý. Je pouze důležité, aby byla zakoupena včas před započetím jízdy a aby byly zadány správné údaje.
Spolu s údaji nutnými pro zakoupení euroviněty bude zaznamenána a uložena také vaše aktuální IP adresa. IP adresa bude smazána 3 roky po ukončení platnosti euroviněty.
Doklad o zakoupení je pro obchodněprávní a daňové účely považován za fakturu. Dodatečná faktura se proto nevystavuje.
Návod k obsluze naleznete v oblasti Dokumenty / Nápověda k portálu.
Použití karet VISA a MasterCard je v portálu Eurovignetten omezené. Stejnou kartou lze provést 4 transakce během tří dnů. Na jednu transakci je akceptována částka do 50 €. V případě vyšší potřeby můžete použít jeden z dalších akceptovaných platebních prostředků.
Několik produktů současně (v nákupním košíku) můžete zakoupit pouze prostřednictvím palivových a fleetových karet.
V tomto případě můžete vytisknout nebo stáhnout souhrnný doklad, který obsahuje jeden doklad pro každou eurovinětu.
Známky s nejstarším datem platnosti budou zadány jako první. Všechny účetní transakce až do limitu karty budou provedeny a euroviněty, které již nelze rezervovat, zůstanou v nákupním košíku. Následně můžete euroviněty, které zůstaly v nákupním košíku, uhradit jinými platebními prostředky.
Před závazným nákupem můžete z nákupního košíku odstranit kteroukoliv zadanou eurovinětu.
Podrobnější informace získáte u silničních správních úřadů v jednotlivých zemích.
Ano, v uvedeném časovém období platnosti euroviněty můžete projet všemi zeměmi, ve kterých platí euroviněta, v jediném dni můžete projet i několik zemí.
Ano, můžete zakoupit až 10 eurovinět současně.
Zadání kódu 3D-Secure-Code slouží k zvýšenému zabezpečení internetových plateb kreditními kartami. Kód má pomoci snížit riziko podvodu a zneužití karty.
Euroviněta je uložena elektronicky, mít s sebou doklad již není od 1. října 2008 nutné.
Kontaktujte vydavatele vaší karty a zeptejte se, jestli jsou vaší kartou povolené platby euroviněty.
Prosím, zkontrolujte všechny položky, a pokud je to nutné, obraťte se na vydavatele vaší karty.