SPP za evrovinjete

S tem pooblaščate družbo AGES za izvedbo transakcije in plačilo dolgovanega zneska za vinjeto v zadevnih državah, ki uporabljajo Evrovinjeto (DK, L, NL, S).

 

Če uporabljena kartica ni bila izdana vam osebno, pooblaščate družbo AGES v imenu in za račun podjetja, kateremu je bila kartica izdana.

 

Strinjate se, da bo vključno s podatki, potrebnimi za pridobitev Evrovinjete, shranjen tudi vaš trenutni IP naslov. IP naslov se izbriše po 3 letih, po tem ko preneha veljavnost Evrovinjete.

 

Če želite povračilo kupnine za vinjeto, uporabite postopek za povračilo. Nadaljnje informacije o postopku in njegovih zahtevah najdete v razdelku Informacije o povračilih.

 

Reševanje vseh sporov v zvezi z izvedeno transakcijo ureja zakonodaja Zvezne republike Nemčije razen Konvencije o mednarodni prodaji dobrin Združenih narodov (CISG). Za vse spore so pristojna sodišča, kjer ima registriran sedež družba AGES ETS GmbH.