Eurovignet - Algemene voorwaarden

Bij deze geeft u AGES de opdracht, de transactie en het daaran verbonden bedrag over te dragen aan de verantwoordelijke Eurovignetlanden (DK, L, NL, S).

 

Mocht de gebruikte kaart niet op uw naam zijn geregistreerd, geeft u AGES de opdracht namens en op rekening van het bedrijf waarvoor de kaart is uitgegeven.

 

U gaat ermee akkoord dat behalve de noodzakelijke Eurovignet boekingsgegevens bovendien ook uw actuele IP adres zal worden opgeslagen. Het IP adres zal 3 jaar na afloop van de eurovignet-looptijd worden gewist.

 

Teruggaaf van het Eurovignetbedrag is alleen mogelijk binnen het kader van de aanvraagprocedure voor teruggaaf. Aanvullende informatie zoals de desbetreffende voorwaarden kunt u vinden onder Informatie teruggaaf .

 

Voor kooplieden, publiekwettelijke juridische personen en in het geval van bijzonder publiek vermogen is het volgende van toepassing: Voor alle geschillen in verband met uitgevoerde transacties geldt de wet van de bondsrepubliek Duitsland onder uitsluiting van het VN kooprecht. Bevoegde rechtbank voor alle geschillen in dit verband is de bevoegde rechtbank op vestigingslocatie van AGES ETS GmbH.