Eurovinjetės Bendrosios sąlygos

Jūs šiuo nurodote AGES atlikti sandorį ir sumokėti už vinjetę mokėtiną sumą atitinkamoms eurovinjetės šalims (DK, L, NL, S).

 

Jei naudota kortelė jums nebuvo išduota asmeniškai, jūs nurodote AGES įmonės, kuriai buvo išduota kortelė, vardu ir sąskaita.

 

Jūs sutinkate, kad be reikalavimo užsakyti eurovinjetę bus saugomi duomenys, įskaitant jūsų dabartinį identifikuotą IP adresą. IP adresas ištrinamas praėjus 3 metams po eurovinjetės galiojimo pabaigos.

 

Jei norite susigrąžinti visus už vinjetę sumokėtus pinigus, naudokite grąžinimo procedūrą. Daugiau informacijos apie procedūrą ir jos reikalavimus rasite Informacija apie pinigų grąžinimus.

 

Bet kokiems ginčams, kylantiems dėl vykdomų sandorių arba susijusių su jais, bus taikoma Vokietijos Federacinės Respublikos teisė, išskyrus JT. Tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių konvencija (CISG). Teismai vietoje, kur AGES ETS GmbH turi jurisdikciją bet kokiems ginčams.