Condiții contractuale generale Eurovinietă

Prin prezenta, solicitați AGES să efectueze tranzacția și să plătească suma datorată pentru vinietă către țările din cadrul sistemului Eurovinieta (DK, L, NL, S).

 

În cazul în care cardul utilizat nu este emis pe numele dumneavoastră, solicitați AGES să efectueze tranzacția în numele și pe contul societății pentru care este emis cardul.

 

Sunteți de acord, în plus față de solicitarea rezervării pentru eurovinietă, cu stocarea datelor, inclusiv adresa dumneavoastră IP identificată la momentul respectiv. Adresa IP este ștearsă la 3 ani de la expirarea valabilității eurovinietei.

 

Dacă doriți să obțineți o restituire a oricărei sume plătite pentru o vinietă, vă rugăm să utilizați procedura de restituire. Puteți găsi mai multe informații despre procedură și cerințele acesteia la Informații privind restituirea.

 

Orice litigii care rezultă din sau în legătură cu tranzacțiile efectuate vor fi guvernate de legislația Republicii Federale Germania, cu excluderea Convenției ONU privind contractele de vânzare internațională de bunuri (CISG). Instanțele de la sediul social al AGES ETS GmbH vor avea competență juridică în cazul oricăror litigii.