Privacy

AGES ETS GmbH
Berghausener Straße 96
40764 Langenfeld
GERMANY


Privacyverklaring


§ 1 Informatie over het verzamelen van persoonsgegevens


(1) Hierna informeren wij over het verzamelen van persoonsgegevens bij gebruik van onze website. Persoonsgegevens zijn alle gegeven die op u persoonlijk betrekking hebben, bijv. naam, adres, e-mailadressen, kaartnummers, nummerplaten, gebruikersgedrag.

(2) De verantwoordelijke volgens art. 4 lid 7 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU (AVG) is

Belastingdienst / Dutch Tax Administration
Centrale Administratie Processen B/CAP
John F. Kennedylaan 8
7314 PS Apeldoorn
THE NETHERLANDS

In opdracht van B/CAP exploiteert AGES ETS GmbH deze website als boekingsportaal voor eurovignetten. Voor alle vragen over de website kunt u zich richten tot:

AGES ETS GmbH
Berghausener Straße 96
40764 Langenfeld
GERMANY
Telefon +49 2173 3346-0
Telefax +49 2173 3346-111
info@ages.de

Onze toezichthouders voor gegevensbescherming bereikt u op Datenschutz@ages.de of op ons postadres met de toevoeging „de toezichthouder voor gegevensbescherming“.

(3) Art. 6 I lit. b AVG dient voor onze onderneming als wettelijke basis voor verwerkingen die gebeuren op verzoek van de betrokken persoon of die noodzakelijk zijn om precontractuele maatregelen te nemen.

(4) Bij het boeken van een eurovignet worden kaartnummers, nummerplaten van de vrachtwagens, incl. land en naam van de houder van de kaart (enkel kredietkaart) geregistreerd en verwerkt om de boeking uit te voeren. Voor de autorisatie van de gebruikte kaart kan het noodzakelijk zijn om de geregistreerde gegevens door te geven aan een land buiten Europa. Art. 49 I lit. b en c AVG, volgens hetwelk de doorgifte noodzakelijk is voor de uitvoering van op verzoek van de betrokken persoon genomen precontractuele maatregelen of voor de sluiting of de uitvoering van een in het belang van de betrokken persoon gesloten overeenkomst, dient voor onze onderneming daarvoor als wettelijke basis.

Wanneer u met ons contact opneemt per e-mail, worden de door u meegedeelde gegevens (uw e-mailadres, eventueel uw naam en uw telefoonnummer) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Wij wissen de beschikbare gegevens zodra het niet meer noodzakelijk is om ze op te slaan of wij beperken de verwerking, ingeval er wettelijke bewaringsplichten zijn.

(5) In de volgende gevallen kan het met inachtneming van strenge contractuele en wettelijke verplichtingen noodzakelijk zijn om uw gegevens door te geven:

a) aan externe dienstverleners voor gegevensverwerking: wanneer dienstverleners in contact komen met persoonsgegevens van onze klanten, gebeurt dat in het kader van een zogenaamde gegevensverwerking in opdracht. Deze is wettelijk uitdrukkelijk voorzien (Art. 28 AVG). B/CAP blijft ook in dat geval verantwoordelijk voor de bescherming van uw gegevens. De dienstverlener werkt uitsluitend volgens onze instructies, wat wij verzekeren door strenge contractuele regelingen, technische en organisatorische maatregelen en door aanvullende controles.

b) Op grond van een wettelijke verplichting: in bepaalde gevallen zijn wij wettelijk verplicht om gegevens over te maken aan een aanvragende overheidsdienst. Bovendien geven wij geen gegevens door aan derden, tenzij u zich uitdrukkelijk akkoord heeft verklaard.

§ 2 Uw rechten


(1) Ten opzichte van ons heeft u de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op inlichtingen,
 • Recht op correctie of schrapping,
 • Recht op beperking van de verwerking,
 • Recht op verzet tegen de verwerking,
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid.

(2) Bovendien hebt u het recht om bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons.

§ 3 Verzamelen van persoonsgegevens bij het bezoeken van onze website


(1) Bij louter informatief gebruik van de website, dus wanneer u zich niet registreert of ons op een andere wijze informatie bezorgt, verzamelen wij enkel de persoonsgegevens die uw browser aan onze server bezorgt. Wanneer u onze website zou willen bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens die voor ons technisch noodzakelijk zijn om u onze website te tonen en de stabiliteit en veiligheid te verzekeren (wettelijke basis is art. 6 lid. 1 zin 1 lit. f AVG):

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van de aanvraag
 • Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
 • Inhoud van de opvraging (concrete pagina)
 • Toegangsstatus/HTTP-statuscode
 • Telkens overgedragen hoeveelheid gegevens
 • Website waarvan de opvraging komt
 • Browser
 • Besturingssysteem en de oppervlakte ervan
 • Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Bijkomend bij de tevoren genoemde gegevens worden bij uw gebruik van onze website cookies opgeslagen op uw computer. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw vaste schijf aan de door u gebruikte browser worden toegewezen en opgeslagen en waarbij door de instantie die de cookies plaatst (hier door ons) bepaalde informatie wordt ontvangen. Cookies kunnen geen programma’s uitvoeren of virussen op uw computer overdragen. Ze dienen om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en doeltreffender te maken.

(3) Gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van technisch noodzakelijke, niet-persistente session cookies. Ze slaan een zogenaamde session ID op, waarmee met behulp van diverse queries uw browser aan één sessie kan worden gebonden. De session cookies worden verwijderd zodra u de browser sluit.

U kunt uw browserinstelling volgens uw wensen configureren en bijv. weigeren om third-party-cookies of alle cookies te aanvaarden. Wij vestigen uw aandacht erop dat u dan eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.