Protecția datelor

AGES ETS GmbH
Berghausener Straße 96
40764 Langenfeld
GERMANY


Declarația privind protecția datelor


§ 1 Informații privind colectarea datelor cu caracter personal


(1) În continuare, oferim informații privind colectarea datelor cu caracter personal în contextul utilizării paginii noastre de internet. Sunt date cu caracter personal toate datele care se referă la persoana dumneavoastră, de exemplu, numele, adresa, adresa de e-mail, numerele cardurilor, numărul de înmatriculare, comportamentul ca utilizator.

(2) În sensul articolului 4 punctul 7 din Regulamentul general UE privind protecția datelor (în continuare „RGPD”) operatorul este

Belastingdienst / Dutch Tax Administration
Centrale Administratie Processen B/CAP
John F. Kennedylaan 8
7314 PS Apeldoorn
THE NETHERLANDS

AGES ETS GmbH operează pe seama B/CAP acest site ca portal pentru achiziționarea eurovinietelor. Pentru orice întrebări referitoare la site, luați legătura cu:

AGES ETS GmbH
Berghausener Straße 96
40764 Langenfeld
GERMANY
Telefon +49 2173 3346-0
Telefax +49 2173 3346-111
info@ages.de

Responsabilul nostru cu protecția datelor poate fi contactat prin intermediul Datenschutz@ages.de sau al adresei poștale, la care se adaugă mențiunea „în atenția responsabilului cu protecția datelor”.

(3) Articolul 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD este temeiul juridic pe care societatea noastră realizează prelucrarea datelor la solicitarea persoanei vizate sau în scopul demersurilor anterioare încheierii unui contract.

(4) În contextul cumpărării de pe site-ul nostru, sunt colectate și prelucrate, în scopul executării operațiunii, numărul cardului, numărul de înmatriculare al camionului, inclusiv țara, și numele titularului cardului (numai carduri de credit). În vederea autorizării cardului autorizat poate fi necesar transferul datelor colectate într-o țară din afara Europei. Temeiul folosit de societatea noastră pentru acest transfer este articolul 49 I literele (b) și (c) din RGPD, potrivit căruia transferul este necesar în scopul demersurilor anterioare încheierii contractului la cererea persoanei vizate sau al încheierii ori executării unui contract în interesul persoanei vizate.

În cazul în care luați legătura cu noi pe e-mail, datele comunicate (adresa dvs. de e-mail și, eventual, numele și numărul de telefon) sunt stocate pentru a putea să vă răspundem la întrebări.

Datele astfel colectate sunt șterse îndată ce salvarea lor nu mai este necesară sau dacă limitează prelucrarea, dacă există obligații legale de păstrare.

(5) Sub rezerva respectării obligațiilor contractuale și legale stricte, în următoarele cazuri poate fi necesară transmiterea datelor dumneavoastră:

a) către prestatori de servicii extern în vederea prelucrării datelor: atunci când prestatorii de servicii intră în posesia datelor personale ale clienților noștri, acest lucru are loc în cadrul unei așa-numite prelucrări de date la comandă. Acest lucru este prevăzut expres de lege (articolul 28 RGPD). Și în acest caz, B/CAP rămâne răspunzător pentru protecția datelor dumneavoastră. Prestatorul de servicii lucrează exclusiv pe baza instrucțiunilor primite din partea noastră, lucru pe care îl asigurăm prin intermediul unor dispoziții contractuale stricte, al măsurilor tehnice și organizatorice și al controalelor complementare

b) în temeiul unei obligații legale: În anumite cazuri, suntem obligați să transmitem datele către instituția de stat solicitantă. Cu excepția acestui caz, nu transferăm date către terți decât dacă ați fost în mod expres de acord.

§ 2 Drepturile dumneavoastră


(1) În ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal aveți față de noi următoarele drepturi:

 • dreptul de acces,
 • dreptul de rectificare sau ștergere,
 • dreptul la restricționarea prelucrării,
 • dreptul de a opoziție la prelucrare,
 • dreptul la portabilitatea datelor.

(2) Referitor la prelucrarea de către noi a datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți de asemenea dreptul de a face plângere la o autoritate de supraveghere a protecției datelor.

§ 3 Colectarea datelor cu caracter personal cu ocazia vizitei pe site-ul nostru


(1) Atunci când folosiți site-ul nostru numai pentru a afla informații, așadar, când nu vă înregistrați sau nu transmiteți în alt fel informații, colectăm numai acele date cu caracter personal pe care browser-ul dumneavoastră le transmite către serverul nostru. Atunci când doriți să aruncați o privire asupra site-ului nostru, colectăm următoarele date necesare pentru noi din punct de vedere tehnic pentru a vă prezenta site-ul și pentru a asigura stabilitatea și siguranța (temeiul juridic este articolul 6 alineatul (1) punctul 1 litera (f) din RGPD):

 • Adresa IP
 • Data și ora solicitării
 • Diferența orară față de timpul universal (GMT)
 • Conținutul accesat (pagina concretă)
 • Starea accesului/cod stare HTTP
 • Volumul de date eventual transferat
 • Pagina internet de la care a venit solicitarea
 • Browser-ul
 • Sistemul de operare și interfața acestuia
 • Limba și versiunea software-ului browser-ului.

(2) Pe lângă datele menționate anterior, la utilizarea site-ului nostru pe calculatorul dumneavoastră vor fi salvate cookies. Cookies sunt fișiere-text de mici dimensiuni care sunt salvate pe discul dur al calculatorului dumneavoastră și atribuite browser-ului folosit și prin intermediul cărora sunt transmise informații către locul care a pus cookies (în acest caz, noi). Cookies nu pot executa programe și nici transfera virusuri în calculatorul dumneavoastră. Scopul lor este de a face ofertele de pe internet mai intuitive și mai eficiente.

(3) Utilizarea de cookies:

Acest site folosește cookies de sesiune temporare necesare din punct de vedere tehnic. Acestea salvează un așa-numit ID de sesiune cu ajutorul căruia diferite solicitări ale browser-ului dumneavoastră pot fi ordonate sesiunii comune. Cookies de sesiune sunt șterse când închideți browser-ul.

Puteți să configurați după plac setările browser-ului dumneavoastră și să refuzați de exemplu cookies ale terților sau toate cookies. Atragem atenția că este posibil să nu mai puteți folosi toate funcțiile acestui site.