Duomenų apsauga

AGES ETS GmbH
Berghausener Straße 96
40764 Langenfeld
GERMANY


Pareiškimas dėl asmens duomenų apsaugos


§ 1 straipsnis. Informacija apie asmens duomenų rinkimą


(1) Toliau pateikiama informacija, kaip renkami asmens duomenys naudojantis mūsų interneto svetaine. Asmens duomenys yra visi duomenys, susiję su jumis asmeniškai, pvz., vardas, pavardė, adresas, el. pašto adresai, kortelių numeriai, kodai, naudotojo elgsena.

(2) Duomenų valdytojas pagal ES bendrąjį duomenų apsaugos reglamento (BDAR) 4 straipsnio 7 dalį yra:

Belastingdienst / Dutch Tax Administration
Centrale Administratie Processen B/CAP
John F. Kennedylaan 8
7314 PS Apeldoorn
THE NETHERLANDS

Įgaliota B/CAP, šios interneto svetainės, kaip eurovinječių užsakymo portalo, operatorė yra „AGES ETS GmbH“. Bet kokiais klausimais, susijusiais su interneto svetaine, kreipkitės į:

AGES ETS GmbH
Berghausener Straße 96
40764 Langenfeld
GERMANY
Telefonas +49 2173 3346-0
Faksas +49 2173 3346-111
info@ages.de

Su mūsų duomenų apsaugos pareigūnu susisieksite el. pašto adresu datenschutz@ages.de arba mūsų pašto adresu su prierašu „Duomenų apsaugos pareigūnas“.

(3) BDAR 6 straipsnio I dalies b punktas mūsų įmonei yra teisinis pagrindas duomenų tvarkymo procesams, kurie vykdomi pagal susijusio asmens užklausą arba kurie reikalingi sutartiniams įsipareigojimams vykdyti.

(4) Pateikiant užsakymą interneto svetainėje, siekiant atlikti užsakymą, renkami ir tvarkomi tokie asmens duomenys: kortelių numeriai, sunkiasvorės krovininės transporto priemonės numeris, įskaitant šalį ir kortelės savininko vardą, pavardę (tik kredito kortelė). Norint autorizuoti naudojamą kortelę gali būti reikalinga perkelti įrašytus duomenis į ne Europos šalį. Teisiu pagrindu mūsų įmonei yra BDAR 49 straipsnio I dalies b ir c punktai, pagal kuriuos reikalingas duomenų perdavimas, siekiant vykdyti sutartį pagal susijusio asmens prašymą, arba kai to reikia siekiant sudaryti arba vykdyti susijusio asmens interesais sudarytą sutartį.

Jums susisiekus su mumis telefonu, mes įrašome jūsų pateiktus duomenis (jūsų el. pašto adresą, jeigu reikia, jūsų vardą, pavardę ir telefono numerį), kad galėtume atsakyti į jūsų klausimus.

Surinktus duomenis ištriname, kai jų saugojimas nebereikalingas, arba apribojame jų tvarkymą, jeigu įstatymais numatyta prievolė juos saugoti.

(5) Toliau nurodytais atvejais, lakantis griežtų sutartinių ir įstatymais numatytų nuostatų, gali prireikti perduoti jūsų duomenis:

a) Išorės paslaugų teikėjams duomenų tvarkymui: jeigu paslaugų teikėjams perduodami mūsų klientų asmens duomenys, tai atliekama tik tokiu mastu, kiek tai susiję su taip vadinamu užsakymo duomenų tvarkymu. Tai aiškiai numatyta įstatymais (BDAR 28 straipsnis). B/CAP ir šiuo atveju lieka atsakinga už jūsų asmens duomenų apsaugą. Paslaugų teikėjas dirba tik pagal mūsų nurodymus; mes tai užtikriname griežtomis sutartinėmis nuostatomis, techninėmis ir organizacinėmis priemonėmis ir papildoma priežiūra.

b) Dėl teisinių įsipareigojimų: kai kuriais atvejais esame įstatymais įpareigoti pateikti duomenis jų prašančiai valstybinei institucijai. Be to, mes neperduodame jokių duomenų trečiosioms šalims, jeigu nesate davę tam aiškaus sutikimo.

§ 2 straipsnis. Jūsų teisės


(1) Mūsų atžvilgiu jūs turite tokias teises, susijusias su jūsų asmens duomenimis:

 • Teisę susipažinti su asmens duomenimis,
 • Teisę reikalauti ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis,
 • Teisę apriboti asmens duomenų tvarkymą,
 • Teisę nesutikti su asmens duomenų tvarkymu,
 • Teisę į duomenų perkeliamumą.

(2) Be to, turite teisę pateikti skundą asmens duomenų apsaugos priežiūros institucijai dėl mūsų tvarkomų jūsų asmens duomenų.

§ 3 straipsnis. Asmens duomenų rinkimas apsilankius mūsų interneto svetainėje


(1) Jeigu interneto svetaine naudojatės tik informaciniais tikslais, t. y. nesiregistruojate ar kaip kitaip nesuteikiate mums informacijos, renkame tik tuos asmens duomenis, kuriuos jūsų naršyklė perduoda mūsų serveriui. Jeigu norite peržiūrėti mūsų interneto svetainę, renkame toliau nurodytus duomenis, kurie mums reikalingi techniškai, kad galėtume jums parodyti savo interneto svetainę ir užtikrinti stabilumą bei saugumą (teisinis pagrindas – BDAR 6 straipsnio 1 dalies pirmo sakinio 1 punkto f papunktis):

 • IP adresas
 • Užklausos data ir laikas
 • Laiko juostos skirtumas pagal Grinvičo laiką (GMT)
 • Užklausos turinys (konkretus tinklalapis)
 • Prieigos būsena / HTTP būsenos kodas
 • Atitinkamų perkeliamų duomenų kiekis
 • Interneto svetainė, iš kurios gaunama užklausa
 • Naršyklė
 • Operacinė sistema ir jos paviršius
 • naršyklės programinės įrangos kalba ir versija.

(2) Papildomai su pirmiau nurodytais duomenimis, jums naudojantis mūsų interneto svetaine, jūsų kompiuteryje įrašomi slapukai. Slapukai yra nedideli tekstiniai failai, kurie įrašomi jūsų kietajame diske, priskiriant jūsų naudojamai naršyklei, ir per kuriuos slapukus naudojančiam subjektui (šiuo atveju mums), pateikiama tam tikra informacija. Slapukai negali vykdyti jokių programų arba perkelti į jūsų kompiuterį virusų. Jie skirti tam, kad pagerintų bendrą patogumą naudotis internetiniais pasiūlymais ir darytų jį efektyvesnį.

(3) Slapukų naudojimas:

Šioje svetainėje naudojami techniškai reikalingi neilgalaikiai sesijos slapukai. Jie įrašo taip vadinamą sesijos ID, kuris leidžia visai sesijai priskirti įvairias jūsų naršyklės užklausas. Sesijos slapukai ištrinami, kai užveriate naršyklę.

Galite pagal savo pageidavimus konfigūruoti savo naršyklės nustatymus ir, pvz., atmesti trečiųjų šalių arba visus slapukus. Atkreipiame dėmesį, kad galbūt negalėsite naudotis visomis šios interneto svetainės funkcijomis.